93 60 84 96

“Mennesker med handicap er som sommerfugle med brækkede vinger. De er lige så smukke som andre, de har bare brug for hjælp, til at sprede deres vinger ud”

STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 

STU er et tre-årigt tilbud til unge under 25 år med særlige behov. Formålet med uddannelsen er, at eleverne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dem til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt og som kan afklare fremtiden for den unge.

For at komme i gang skal den unge og pårørende henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den kommune, hvor den unge bor. Sammen med UU-vejlederen bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb.

Uddannelsen skal tilrettelægges med 840 timer om året. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

Huset Mølgaard STU

I Huset Mølgaard tilrettelægger vi din uddannelse, så den passer specielt til dig. Vi har som mål, at du udvikler dig både personligt, fagligt og socialt. Vi tager udgangspunkt i dine interesser og udviklingspunkter.

I Huset Mølgaard er vi en tværfaglig personalegruppe, som arbejder for anerkendelsesamskabelse og hjemlighed som kerneværdier.

I vores hus kan du møde andre unge og blive en del af et fællesskab i et overskueligt ungdomsmiljø. I Huset Mølgaard kan din uddannelse være en integreret del af hverdagen i hjemlige rammer. Undervisningen er både almen, praktisk og specifik, jf. bekendtgørelsen om STU. Vi har fokus på det gode liv i form af sunde valg og oplevelser med natur og dyr.

STU Praktik

En af tankerne bag ungdomsuddannelsen er at bygge bro til dit fremtidige voksenliv. En vigtig del er derfor, at vi i fællesskab overvejer og undersøger, hvilke arbejdspladser, aktivitetscentre og/eller bosteder, der kan være relevante for dig.

Vi arrangerer helt individuelt tilrettelagte praktikbesøg – og forløb på relevante steder. Praktikken afvikles oftest på 2. og 3. år af uddannelsen, og i det omfang der er behov for det, følger der personale med fra Huset Mølgaard STU.

Tidsmæssigt afstemmes forløbet til dig, så du kan være i praktik i få timer, enkelte dage, ugeforløb eller en fast dag i ugen i en længere periode.

Pædagogisk grundlag

I Huset Mølgaard er vores kerneværdier anerkendelse, samskabelse og hjemlighed.

Vi vil det bedste for vores elever, og vi brænder for vores fag.

Vi bruger pictogrammer for at gøre dagen overskuelig.

Vi bruger metoder fra KRAP, Neuropædagogik, Totalkommunikation, sansemotorik, ADL.

Huset Mølgaard 
Storegade 39
7200 Grindsted

Tlf:  93 60 84 96 
E-mail: kontakt@husetmolgaard.dk